layoutelementlayoutelement
CSU Logo 
opholdsrum - halvvejshuset

Overgangsboliger - et opgangsfællesskab

Har du brug for støtte i forbindelse med udslusning til en stoffri tilværelse.

Overgangsboliger er et opgangsfællesskab for stoffrie stofmisbrugere. 

Der er tilknyttet personale i dagtimerne fra mandag til fredag og der er plads til 6 beboere fordelt på 3 etager.

 

Formålet med at bo i en overgangsbolig er, at du:

  • Holder dig stoffri.
  • I en periode bor i et bofællesskab med hjemlige omgivelser. 
  • Træner sociale kompetencer i forhold til at være beboer i et fællesskab med andre og får trænet daglige pligter og struktur. 
  • Fokuserer på en dagligdagstilværelse og dets udfordringer, uden misbrug. 
  • Påbegynder job / praktik / frivilligt arbejde / revalidering / uddannelse i samråd med behandleren og andre relevante fagpersoner / offentlige myndigheder. 
  • Udvikler dit netværk og skaber relationer til venner og familie. 
  • Forbereder dig på at bo i din egen bolig  

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Houmannsgade 56, 8700 Horsens

Behandler
Peter Sadolin Holst


Tlf.: 21 28 76 42
E-mail: peht@horsens.dk