layoutelementlayoutelement
CSU Logo 

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger
Du får tilknyttet et tværprofessionelt kontakt-team under dit ophold.
Sammensat af SSA, pædagog og socialrådgiver.

Beskæftigelse
Der forventes at alle, efter bedste evne, bidrager til et pænt og rent hus, ved at enhver rydder op og gør rent efter sig selv. Der er mulighed for at modtage en mindre belønning ved at deltage i vagter i køkkenet.

Beboermøde

Hver onsdag formiddag er der beboermøde. På mødet fordeles arbejdsopgaver og køkkenvagter. Du har mulighed for at komme med forslag til ændringer af dagligdagen på Sølyst og ønsker om fritidsaktiviteter. Beboerforeningen giver tilskud til biografture, fodbold m.m.

Rygepolitik
Du må ryge på eget værelse med lukket dør, rygepavillionen og udenoms arealer.


Opholdsbetaling
Opholdsbetalingen fastsættes af betalingskommunen på baggrund af økonomisk råderum.

Nedenstående skal derfor udelukkende ses som vejledende for borgere tilhørende Horsens kommune.

Borgers egenbetaling

Husleje pr. dag: 66 kr.
Kost pr. dag: 100 kr 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
For yderligere oplysninger kontakt
Sundvej 96 8700 HorsensTlf.: 76 29 18 10
E-mail: soelyst@horsens.dk