Sølyst - det sociale døgncenter

 

Du kan midlertidigt bo på Sølyst, hvis du

  • har særlige sociale problemer
  • ikke har eller ikke kan opholde dig i egen bolig 
  • har behov for botilbud eller for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp
  • er fyldt 18 år.

Sådan får du hjælp

Optagelse på forsorgshjemmet Sølyst kræver ikke kommunal henvisning/visitering. Du kan selv kontakte Sølyst. Det er lederen af forsorgshjemmet, der afgør, om du er berettiget til optagelse.  

Dit ophold på Sølyst

Målet med et ophold vil typisk være, at du på sigt kan leve en selvstændig tilværelse i egen bolig.

I forbindelse med indskrivningen er det almindeligt, at du sammen med personalet klarlægger dine mål og ønsker til opholdet.

Du bliver tildelt en vejleder, som i samarbejde med dig udarbejder en opholdsplan, som følger dig under hele opholdet. Opholdsplanen beskriver dine mål med opholdet, og hvordan du skal nå målene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt
Sundvej 96 8700 Horsens

Konst. afdelingsleder Charlotte Jensen


Tlf.: 76 29 18 10
E-mail: soelyst@horsens.dk